Energetikai tanúsítvány Debrecen, Balmazújváros, Nádudvar, Hajdúszoboszló

A Tanúsítvány készítésének menete:

  1. Tanúsítvány megrendelése telefonon (30/42-77-682) vagy e-mailben (olahpeter1@gmail.com)
  2. Helyszíni szemle elvégzése egy előre egyeztetett időpontban (szemle nélkül helytálló tanúsítvány nem készthető)
  3. Számítások elvégzése, a tanúsítvány hitelesítése az Országos Építési Nyilvántartásba.
  Az adásvételi szerződéshez szükséges azonosító szám (HET szám) kiadása csak a helyszíni felmérést követően a hitelesítés után történhet.
  4. Tanúsítvány átadása a megrendelőnek


Mikor kell a tanúsítványt elkészíteni:


Kötelező a tanúsítás az alábbi esetekben: (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint:)

- Meglévő épületek, családi házak, lakások, irodák, üzlethelyiségek, (önálló rendeltetési egységek) eladásakor vagy bérbeadásakor. Az adásvételi vagy bérbeadási szerződés kötelező eleme a a tanúsítvány azonosító kódja és a vevő vagy bérlő nyilatkozata arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.
Önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épület esetén nem kell energetikai tanúsítvány. Lakásoknál, irodáknál, üzlethelyiségeknél (önálló rendeltetési egységeknél) nincsen alsó határ, ott minden esetben kötelező a tanúsítvány megléte.

Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai minőség szerinti besorolását, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll.

- Új épület építése esetén: Az építtetőnek kell beszereznie a tanúsítványt legkésőbb a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig.

A tanúsítvány elkészítésének elmulasztása:

Aki a tanúsítvány elkészítésének kötelezettségét elmulasztja, az szabálysértést valósít meg, így szabálysértési bírsággal sújtható akár 50.000 Ft értékben. Ezen felül a vevő számíthat arra, hogy a jövőben a „tanúsítvány független minőségellenőrzésének” keretében hívják fel az Energetikai Tanúsítvány bemutatására, ennek hiányában bírságra számíthat, amellett, hogy kötelezik az elkészítésére.
Az ingatlan vevője bármikor visszatérhet az eladóhoz, követelve az energetikai tanúsítványt, illetve az ennek hiányában kialakult rossz értékbecslés/értékítélet alapján követelheti a kára megtérítését.
A fenti hátrányokon a tanúsítás elmaradásának esetén további joghátrányokra számíthat az eladó és a vevő, amennyiben a NAV a visszterhes vagyonátruházási illeték kiszabásának során az épület forgalmi értékének vizsgálatának keretében szembesül a tanúsítvány hiányával. Ebben az esetben a bírságon felül az illetékkiszabási eljárás is elakadhat akár hónapokra is, ami pl. azt jelenti, hogy a részletfizetési és egyéb kedvezmények iráni kérelmek sem lesznek elbírálhatóak. (Ennek köszönhetően pl. egy összegben válik majd esedékessé az illeték megfizetése a kiszabást követően!)

Tanúsítvány érvényességi ideje:

A tanúsítvány érvényességi ideje 5 év. Így azon épületekre, épületrészekre (lakásokra), amelyek 5 évnél nem régebbi energetikai minőségtanúsítvánnyal rendelkeznek, nem szükséges újabb adás-vétel, vagy bérbeadás esetén új tanúsítvány készítése, amennyiben a tanúsítvány kiállítása óta a jogszabályban meghatározott követelményérték (osztályba sorolás alapja) nem változott.
Ha az épületben az energiafogyasztást befolyásoló korszerűsítés történik, (nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, homlokzatszigetelés stb.) akkor érdemes új energiatanúsítványt készíteni, mert így jobb besorolású lesz az ingatlan és többet érhet a piaci értéke.

Energetikai besorolások:

2016-tól érvényes új energetikai besorolások, minősítések:


AA++ energetikaibesorolás 2016 Minimális energiaigényű
< 40
AA+ Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
40 - 60
AA Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
61 - 80
BB Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
81 - 100
CC Korszerű
101 - 130
DD Korszerűt megközelítő
131 - 160
EE Átlagosnál jobb
161 - 200
FF Átlagos
201 - 250
GG Átlagost megközelítő
251 - 310
HH Gyenge
311 - 400
II Rossz
401 - 500
JJ Kiemelkedően rossz
500 <2012-2015 közötti energetikai besorolások, minősítések:


A+ energetikai besorolás 2012-2015 Fokozottan energiatakarékos
< 55
A Energiatakarékos
56 - 75
B Követelménynél jobb
76 - 95
C Követelménynek megfelelő
96 - 100
D Követelményt megközelítő
101 - 120
E Átlagosnál jobb
121 - 150
F Átlagos
151 - 190
G Átlagost megközelítő
191 - 250
H Gyenge
251 - 340
I Rossz
340 <

A 2012-2015 évben készült tanúsítványok 2016 január 1.-től nem használhatók fel további adásvételi szerződésekhez változatlanul. A korábban készült tanúsítványok alapján a tanúsítvány nyilvántartó rendszer egy pótlap kiállításával új tanúsítványt generál, ezt kell a továbbiakban használni.
A pótlap, a korábban készült tanúsítvánnyal együtt érvényes. Az érvényességi ideje a korábbi tanúsítvány kiállítási idejétől számított 10 év.